Stavebná a realitná spoločnosť
0907746720

Stavebná činnosť

Naša spoločnosť sa venuje stavebnej činnosti najmä v týchto oblastiach:

 

– základové dosky
– stavby na kľúč
– výstavbu bytových domov,
– výstavbu rodinných domov,
– výstavbu polyfunkčných domov, kancelárskych a obchodných priestorov,
– rekonštrukcii existujúcich stavieb,
– pozemné a inžinierske stavby,
– prípravné práce pre stavby.

Stavby na kľúč:

– poradenstvo pri výbere pozemku pre konkrétny dom na kľúč
– poradenstvo pri zvolení vhodného projektu domu
– konzultácie pri výbere stavebných materiálov
– pomoc pri zvolení financovania výstavby domu
– dodávka všetkých materiálov
– kompletná výstavba od základov stavby po vybudovanie interiérov
– stavebný dozor
– vedenie detailného stavebného denníka
– vybavovanie stavebného povolenia a ďaľších dokumentov

Základové dosky:

– určenie výšky základovej dosky podľa geometrického plánu (za prítomnosti majiteľa)
– úprava terénu (stiahnutie ornice)
– výkop obvodových a stredových pásov
– výsyp štrkového lôžka do pripravených pásov
– betonáž do výšky terénu
– osadenie debniacich tvárnic, zaliatie betónom
– položenie vnútornej kanalizácie, prípojky na vodu a elektrinu
– násyp štrku a spevnenie vnútra základov
– debnenie
– montáž kari siete
– betonáž vrchnej základovej dosky